Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia

VIII. Po­lsko-Niemiecki Kon­kurs Piosenki

W ra­mach fe­sti­walu od­bę­dzie się finał VIII. Polsko - Niemieckiego Kon­kursu Pio­senki. W trakcie konkursu młodzi wo­ka­liści mieszkający w Niemczech wykonają piosenki polskie a młodzi wokaliści mieszkający w Polsce wykonają piosenki niemieckie

Jury

Agnieszka Hekiert – wybitna wo­ka­listka jaz­zowa współpracująca m.innymi z

B.Mc Ferrinem, instruktorka śpiewu, do­sko­naląca mło­dych wo­ka­li­stów między in­nymi w pro­gra­mach te­le­wi­zyj­nych ”X Factor” i „Mam ta­lent”.

Hm. Elżbieta Kupiec – wieloletnia animatorka dziecięcego ruchu kulturalnego w Polsce, komendantka Międzynarodowego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach, Komendantka Chorągwi Kieleckiej Związku Harcerstwa Polskiego.

dr Elż­bieta Za­wadzka – etnograf i pe­dagog, promotorka polskiej kul­tury w Niemczech, kie­rownik ar­ty­styczny fe­sti­walu ”Razem we Wspólnej Europie”.

Marek Zborowski - Weychman – dyrektor Szkoły Podstawowej i kierownik Studia Piosenki "Beciaki" w Suwałkach, instruktor śpiewu, kompozytor piosenek dla dzieci z  których kilka stało się wielkimi przebojami.

Aleksander Zając z Berlina wybitny działacz polonijny, animator kultury polskiej w Niemczech, Wice- Przewodniczący Europejskiej Rady Wspólnot Polonijnych, Wice-Przewodniczący Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech.

Na­grody

NA­GRODA GRAND PRIX za­pro­szenie do udziału w kon­cercie  „Kuźnia Ta­lentów Mo­na­chium 2012”. Sfinansowanie udziału w warsztatach wokalnych na terenie Polski.

Na­groda Komendanta Międzynarodowego Fe­sti­walu Mło­dzieży Szkolnej w Kiel­cach – za­pro­szenie do udziału w kon­cercie ga­lowym Festiwalu - Kielce 2013.

Nagroda Polskiej Rady w Berlinie – zaproszenie do udziału w koncercie Młodych Talentów i Gwiazd polskiej estrady w Hanowerze.

Na­groda Agencji Ar­ty­stycznej Gregor Suchy - za­pro­szenie do udziału w Kon­cercie Fi­na­łowym kon­kursu „Miss Po­lonia Nie­miec 2012”.

Nagroda Stowarzyszenia Polonica w Kolonii – zaproszenie do udziału w Chanson Festival - Kolonia 2013.

Nagroda Dyrektora Kutnowskiego Domu Kultury – zaproszenie do udziału w warsztatach wokalnych i koncercie galowym Festiwalu - „Stacja Kutno” 2013.

 

Piosenki polskie lub polskojęzyczne:

Jan Niedringhaus z Erdingu i Hanna Markiewicz ze Złotoryji

”Dumka na dwa serca” z rep. Edyty Górniak i Mieczysława Szcześniaka

 Krystyna Tymecka z Monachium

”Ale jestem” z rep. Anny Marii Jopek

 Lilianne Wolf z Osnabrück

”Testosteron” – z rep. Kayah

Tanja Skwara z Monachium

”Dłoń” z rep. Natalii Kukulskej

JuniorNomedia z Essen

„Ostatnia nocka” – z rep. Macieja Maleńczuka & Yugopolis 

Amanda Husak z Monachium

”Kolorowy wiatr” z rep. Edyty Górniak

Jakub Szpetkowski z Monachium i Lilianne Wolf z Osnabrück

 ”Ważne” z rep. MEZZO i Kasi Wilk

 

Piosenki niemieckie lub niemieckojęzyczne:

 Karolina Słabińska z Suwałk

”Makiavel” - z musicalu A. L. Webera Koty ( Kats) 

Hanna Markiewicz ze Złotoryji

Ich wollte nie erwachsen sein- z rep. Petera Maffaya i Helene Fischer 

Wiktoria Smuga z Małogoszczy

”Einmal am Tag” – „Staruszek świat” z rep. Anny Jantar 

Ola Golec z Gdyni

”Marzenia” - ”Die Träume”- Muzyka i tekst Aleksandra Golec

Julia Jankowska z Gdyni

"Das Farbenspiel des Winds" -  z filmu "Pocahontas"