Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia

Program 2012

XVII Polsko-​Niemiecki Fe­stiwal Kul­tury Dzie­cięcej i Młodzieżowej

”Razem we Wspólnej Eu­ropie” — Mo­na­chium 2012

XVII. Polsko-Niemiecki Festiwal Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej

”Razem we Wspólnej Europie” - Monachium 2012

 

Program

 
Piątek, 21. 09. 2012
We godzinach rannych przyjazdy uczestników festiwalu do Monachium. Zakwaterowanie i odpoczynek po podróży. Zwiedzanie centrum miasta: Marienplatz, Odeonsplatz, Isartor.
13:30-15:30 Obiady
18:00 – 21:30 Polsko-Niemiecki Wieczór Integracyjny. Powitanie gości przez przedstawicieli organizacji polonijnych z terenu Bawarii. Krótkie prezentacje zespołów i solistów z Polski.
19:00 VIII. Polsko-Niemiecki Konkurs Piosenki - Monachium 2012
Sala: Anton - Fingerle - Bildungszentrum. Monachium-Giesing, Schlierseestr.47.
Po koncercie wspólna kolacja. Restauracja MaxxWell. Isartorplatz 8, wejście obok kina MAXX. Wszyscy uczestnicy festiwalu.
Posiedzenie Komisji Jurorów Konkursu Piosenki.
 
Sobota, 22. 09. 2012
Po śniadaniu zwiedzanie Monachium w grupach.
13:00 - 15.30 Warsztaty i konsultacje wokalne - prowadzenie Agnieszka Hekiert
Sala: Anton – Fingerle – Bildungszentrum. Schlierseestr. 47
13.30 - 15.00Obiad
15.30 - 17.00 Próby
18:00 OD FOLKORU DO JAZZU - Koncert Galowy XVII. Festiwalu Kultury „Razem we Wspólnej Europie" Monachium 2012
Sala: Anton - Fingerle - Bildungszentrum. Monachium - Giesing. Schlierseestr.47
Po koncercie krótkie spotkanie grup folklorystycznych biorących udział w Paradzie Oktoberfestu.
Kolacja. Dla uczestników zakwaterowanych w Ukrainische Schulverein - kolacja na miejscu.
Dla uczestników zakwaterowanych w Jugendgästehaus SALESIANUM - kolacja w restauracji Maxx Well. Isartorplatz.8
 
Niedziela, 23. 09. 2012
9:00 Grupa I. Zbiórka zespołów folklorystycznych biorących udział w Wielkiej Paradzie Strojów i Powozów - Oktoberfest 2012 ( Uczestnicy Parady).
Grupa 45 b. Zbiórka przy ulicy Steindorfstraße 6
9:30 Grupa II. Zbiórka uczestników festiwalu nie biorących udziału w Paradzie folklorystycznej ( osoby wspierające , obserwatorzy).
10:00 – 12:30 Parada Strojów i Powozów Oktoberfest 2012
Zakończenie Parady na Theresienwiese. Wstęp do namiotu ( Schottenhamel) dla pełnoletnich uczestników Parady, zgodnie z decyzją kierowników i opiekunów grup.
Godz.19:00 Kolacja i posumowanie festiwalu.
 
Poniedziałek, 20. 09. 2012
Po śniadaniu czas do dyspozycji kierowników grup i opiekunów.
Pożegnanie uczestników przez gospodarzy festiwalu.
Wyjazdy uczestników festiwalu do Polski.