Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia

XIX. Po­lsko-Niemiecki Kon­kurs Piosenki

W trakcie fi­nału konkursu młodzi wo­ka­liści mieszkający w Niemczech wykonają piosenki w języku polskim a młodzi wokaliści mieszkający w Polsce wykonają piosenki w języku niemieckim.

Jury

Izabela Kulesza-Ubrich - członek Rady Cudzoziemców przy Radzie Miasta Monachium, Przewodniczaca Komisji do Spraw Wykształcenia, Wychowania , Spraw Dzieci, Młodzieży i Rodzin, Dyrektor Szkoły Przedmiotów Ojczystych przy Polskiej Misji Katolickiej Monachium - Neuperlach
dr Elż­bieta Za­wadzka – etnograf i pe­dagog, kawaler Orderu Uśmiechu, promotorka polskiej kul­tury w Niemczech, kie­rownik ar­ty­styczny i organizacyjny fe­sti­walu ”Razem we Wspólnej Europie”, kierownik zespołu Polonia.
Marek Zborowski - Weychman– dyrektor Szkoły Podstawowej i kierownik Studia Piosenki "Beciaki" w Suwałkach, instruktor śpiewu, kompozytor piosenek dla dzieci z  których kilka stało się wielkimi przebojami.
Karol Janiszek - absolwent Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczyciel muzyki w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Monachium oraz nauczyciel gry na instrumentach. Hobbystycznie grywa muzykę rozrywkową na uroczystościach polonijnych.

Na­grody

Nagroda Stowarzyszenia Polonia e.V. w Monachium - zaproszenie do udziału w koncercie "Kuźnia Talentów" 2013 i pomoc w sfinansowaniu warsztatów wokalnych na terenie Polski.
Na­groda dyrektora Międzynarodowego Fe­sti­walu Mło­dzieży Szkolnej w Kiel­cach – za­pro­szenie do udziału w kon­cercie ga­lowym Festiwalu Kielce 2014.
Nagroda Polskiej Rady w Berlinie – zaproszenie do udziału w koncercie Młodych Talentów na terenie Niemiec.
Na­groda Agencji Ar­ty­stycznej Gregor Suchy - za­pro­szenie do udziału w Kon­cercie Fi­na­łowym kon­kursu „Miss Po­lonia Nie­miec 2014”.
Nagroda Stowarzyszenia Polonica e.V. w Kolonii – zaproszenie do udziału w Rock-Chanson Festival - Kolonia 2014.
Nagroda Dyrektora Kutnowskiego Domu Kultury – zaproszenie do udziału w warsztatach wokalnych i koncercie galowym festiwalu - „Stacja Kutno” 2014.
 

Finaliści

1. Kinga Skiba  -  Lubsza
    "Schön ist es auf der Welt zu sein" - z rep. Roya Blacka und Anity  (po niemiecku)
 
2. Marcin Jankowski  - Włodawa
    "Bitte hör nicht auf zu träumen" – z rep. Xaviera Naidoo  ( po niemiecku )
 
3. Aleksandra Orłowska  - Festiwal Piosenki Zaczarowanej Kraków 2013.
    "Karuzela" - z rep. Sylwii Grzeszczak  ( po niemiecku )
 
4. Joanna Stefańska  - Kielce
    "Kolorowy wiatr" - z filmu "Pocahontas"  ( po polsku i po niemiecku)
 
5. Olivia Szpetkowska  -  Monachium
   "Cicho" z rep. Ewy Farny -  po polsku
 
6. Bernardetta  Frysztacka  -   Würzburg
   "Latawce , dmuchawce" z rep. Urszuli  ( po polsku )
 
7. Magdalena Domka  -  Berlin
    "Kolorowe Jarmarki" z rep. Maryli Rodowicz   ( po polsku )
 
8. Tercet wokalny ze Studia Piosenki "Beciaki"  w Suwałkach
    "Hallelujah" Max Prosa  - z rep. Cohen auf Deutsch - ( po niemiecku)