Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia

X. Po­lsko-Niemiecki Kon­kurs Piosenki

W trakcie fi­nału konkursu młodzi wo­ka­liści mieszkający w Niemczech wykonają piosenki w języku polskim a młodzi wokaliści mieszkający w Polsce wykonają piosenki w języku niemieckim.

Jury:

dr Elż­bieta Za­wadzka – etnograf i pe­dagog, kawaler Orderu Uśmiechu, promotorka polskiej kul­tury w Niemczech, kie­rownik ar­ty­styczny i organizacyjny fe­sti­walu ”Razem we Wspólnej Europie”, kierownik zespołu Polonia.
Marek Zborowski - Weychman– dyrektor Szkoły Podstawowej i kierownik Studia Piosenki "Beciaki" w Suwałkach, instruktor śpiewu, kompozytor piosenek dla dzieci z  których kilka stało się wielkimi przebojami.
Michał Kaczmarek - utalentowany wokalista, absolwent Wydziału Kompozycji , Interpretacji, Edukacji i Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach, uczestnik między innymi Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 1014.                                                  

Nagrody:

Nagroda Stowarzyszenia Polonia e.V. w Monachium - zaproszenie do udziału w koncercie "Kuźnia Talentów" 2014 i pomoc w sfinansowaniu warsztatów wokalnych na terenie Polski.
Na­groda dyrektora Międzynarodowego Fe­sti­walu Mło­dzieży Szkolnej w Kiel­cach - za­pro­szenie do udziału w kon­cercie ga­lowym Festiwalu - Kielce 2015.
Nagroda Stowarzyszenia Polonica e.V. w Kolonii dla wokalisty polonijnego - zaproszenie do udziału w Rock-Chanson Festival - Kolonia 2015.
Nagroda Dyrektora Kutnowskiego Domu Kultury – zaproszenie do udziału w warsztatach wokalnych i koncercie galowym festiwalu - „Stacja Kutno” 2014.

Finaliści

Amelia Dubanowska - Biskupiec  -  "Der Teufel sitz vorm Parasies" - z repertuaru Maryli Rodowicz ( po niemiecku)
Zofia Sydor - Kraków  -  "Für dich" z repertuaru Yvonne Catterfeld  ( po niemiecku)
Kuba Walendykiewicz - Suwaki  -  "Einmal am Tag"  z repertuaru Anny Jantar ( po niemiecku)
Kamil Zadlo - Monachium -  "Lesne duszki" ( po  polsku )
Bernardeta Frysztacki - Bamberg - "Czy ten Pan i ta Pani" - z repertuaru Ani Wyszkoni. ( po polsku.)
Justyna Kakiet -  Błonie  - "Blumen sollen regnen auf die ganze Welt" - z repertuaru Anny Jantar
Wiktoria Tracz  -   Nowy Sącz.  Piosenka ukraińska