Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia

  

Planowany program
 
 
Piątek,   19. 09. 2014
 
W godzinach rannych przyjazdy uczestników festiwalu do Monachium, zakwaterowanie i odpoczynek po podróży. Krótkie zwiedzanie centrum miasta: Marienplatz, Odeonsplatz.
 
12:30-13:30 Obiady
 
18:00 - 21:30 Polsko-Niemiecki Wieczór Integracyjny
Powitanie gości przez przedstawicieli organizacji polonijnych z terenu Bawarii. Prezentacje zespołów i solistów z terenu Polski.
 
19:00 Koncert. IX. Polsko-Niemiecki Konkurs Piosenki - Monachium 2014
Sala: Anton - Fingerle - Bildungszentrum. Monachium-Giesing, Schlierseestr.47.
Po koncercie wspólna kolacja.
Posiedzenie Komisji Jurorów Polsko-Niemieckiego Konkursu Piosenki.
 
 
Sobota, 20.09. 2014
 
Po śniadaniu zwiedzanie Monachium w grupach.
 
12.00 - 13.30  Obiady
 
13.30 - 15.30  Próby, warsztaty i konsultacje repertuarowe.
 
18:00  - "Brücken Bauen" - Koncert Galowy "Razem we Wspólnej Europie" 2014.
Sala: Anton - Fingerle - Bildungszentrum. Monachium - Giesing. Schlierseestr.47
Po koncercie spotkanie grup biorących udział w Pardzie otwierającej Oktoberfest.
Wspólna  kolacja.
 
 
Niedziela, 21.09. 2014
 
9:00 Grupa I.  Zbiórka zespołów folklorystycznych biorących udział w Wielkiej Paradzie Strojów i Powozów - Oktoberfest 2014 ( Uczestnicy Parady).
 
9:30 Grupa II. Zbiórka uczestników festiwalu nie biorących udziału w Paradzie folklorystycznej ( osoby wspierające, obserwatorzy).
 
10:00 – 12:30 Parada Strojów i Powozów - Oktoberfest München 2014.
Uczestnicy w kompletnych strojach ludowych wraz z odpowiednim nakryciem głowy!
Zakończenie Parady na Theresienwiese. Wstęp do namiotu tylko dla pełnoletnich uczestników Parady, zgodnie z decyzją kierowników i opiekunów zespołów
 
Godz.19:00 Wspólna kolacja i podsumowanie festiwalu. Internat Szkoły Ukraińskiej
 
 
Poniedziałek, 23. 09. 2014
 
Po śniadaniu czas do dyspozycji kierowników grup i opiekunów.
Pożegnanie uczestników przez gospodarzy - zespól Polonia z Monachium
Wyjazdy uczestników festiwalu do Polski.
 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie !