Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia

XI. Po­lsko-Niemiecki Kon­kurs Piosenki

W trakcie fi­nału konkursu młodzi wo­ka­liści mieszkający w Niemczech wykonają piosenki w języku polskim a młodzi wokaliści mieszkający w Polsce wykonają piosenki w języku niemieckim.

Jury
Anna Czenczek - wokalistka, laureatka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów i festiwali, nauczyciel emisji głosu, dyrektor "Centrum Sztuki Wokalnej" w Rzeszowie, pomysłodawczyni i Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Piosenki „Rzeszów Carpathia Festival", polski przedstawiciel Międzynarodowej Organizacji WAFA TV.
 
dr Elż­bieta Za­wadzka – etnograf i pe­dagog, kawaler Orderu Uśmiechu, promotorka polskiej kul­tury w Niemczech, kie­rownik ar­ty­styczny i organizacyjny fe­sti­walu ”Razem we Wspólnej Europie”, kierownik zespołu Polonia.
 
dr Robert Konat - redaktor naczelny Redakcji POLONIUM w Radiu LORA Monachium
Nagrody
Nagroda Stowarzyszenia Polonia e.V. w Monachium - zaproszenie do udziału w koncercie "Kuźnia Talentów" 2015 oraz pomoc w sfinansowaniu warsztatów wokalnych na terenie Polski.
 
Nagroda przewodniczącego Polskiej Rady w Niemczech - zaproszenie do udziału w koncercie na terenie Niemiec.
 
Na­groda dyrektora Międzynarodowego Fe­sti­walu Mło­dzieży Szkolnej w Kiel­cach - za­pro­szenie do udziału w kon­cercie ga­lowym "Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej" Kielce 2016.
 
Nagroda Stowarzyszenia Polonica e.V. w Kolonii dla wokalisty polonijnego - zaproszenie do udziału w koncercie galowym "Rock-Chanson Festival" Köln 2015.
 
Nagroda Dyrektora Kutnowskiego Domu Kultury – zaproszenie do udziału w warsztatach wokalnych i koncercie galowym Festiwalu - "Stacja Kutno" 2015
 
Nagroda Redaktora naczelnego Redakcji POLONIUM  - zaproszenie do specjalnej audycji muzycznej emitowanej w poniedziałek 30.11.2015 r na żywo w Radiu LORA Monachium 92,4 MHz oraz na multipleksie cyfrowym DAB+ i w internecie - prezentacja artystów i ich utworów.
Finaliści
Agatka Iciek - Monachium -"Mama dobrze wie" z rep.Mariny Luczenko
Mateusz Ceran - Warszawa - "Jeder erste Schritt ist schwer" z rep. Anny Jantar
Maria Palka - Monachium - "Piosenka drewnianych lalek" z rep. Moniki Malec
Alicja Rega - Rzeszów - "Ich wollte nie erwachsen sein" z rep. Helene Fischer i P. Maffaya
Ania Dąbrowska z Wesołej -  "Yambalaya" z rep. Anny Jantar
Lilianne Wolf - Osnabrück - " Świat Się pomylił" z rep. Patrycji Markowskiej
Angelika Soliło - Monachium - "Dłoń" z rep. Natalii Kukulskiej
Olivia Czwarno -  Alttäting   -  "To nie ja byłam Ewą" z rep. Edyty Górniak