Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia

 

Planowany program

 
Piątek,   18. 09. 2015
 
W godzinach rannych przyjazdy uczestników festiwalu do Monachium, zakwaterowanie i odpoczynek po podróży. Krótkie zwiedzanie centrum miasta: Marienplatz, Odeonsplatz.
12:30-15:30 Obiady
18:00 - 21:30 Polsko-Niemiecki Wieczór Integracyjny
Powitanie gości przez przedstawicieli Konsulatu Generalnego RP i organizacji polonijnych z terenu Bawarii. Prezentacje zespołów i solistów z Polski.
 
Koncert finałowy  Polsko-Niemiecki Konkurs Piosenki - Monachium 2015
Sala: Anton - Fingerle - Bildungszentrum. Monachium - Giesing, Schlierseestr.47.
Po koncercie wspólna kolacja.
Posiedzenie Komisji Jurorów Polsko-Niemieckiego Konkursu Piosenki.
 
 
Sobota, 19. 09. 2015
 
Po śniadaniu zwiedzanie Monachium w grupach.
10.30 - 12.30  Warsztaty wokalne
12.00 - 15.30  Obiady
13.30 - 15.30  Próby i konsultacje repertuarowe.
 
18:00  - 22.30  "Brücken Bauen" - Koncert Galowy XX. Festiwalu Kultury - "Razem we Wspólnej Europie" Monachium 2015.
Sala: Anton - Fingerle - Bildungszentrum. Monachium - Giesing. Schlierseestr.47
Po koncercie spotkanie grup biorących udział w Paradzie otwierającej Oktoberfest 2015.
Wspólna kolacja.
 
 
Niedziela, 20.09. 2015
 
9:00 Grupa I.  Zbiórka zespołów folklorystycznych biorących udział w Wielkiej Paradzie Strojów i Powozów - Oktoberfest 2015. Grupa Nr. 38 b., Steinsdorfstr.1 ( Uczestnicy Parady).
 
9:30 Grupa II. Zbiórka uczestników festiwalu nie biorących udziału w Paradzie folklorystycznej ( osoby wspierające, obserwatorzy).
 
10:00 – 12:30 Wielka Parada Strojów i Powozów - Oktoberfest München 2015.
Uczestnicy w kompletnych strojach ludowych wraz z odpowiednim nakryciem głowy!
Zakończenie Parady na Theresienwiese. Marstall Festzelt,  godz. 12.00 -16.00
Wstęp do namiotu tylko dla pełnoletnich uczestników Parady, w strojach!
Grupa Nr. II. Zwiedzanie Theresienwiese, Obiad - Internat Szkoły Ukraińskiej.
Godz.19:00 Wspólna kolacja i podsumowanie festiwalu. Internat Szkoły Ukraińskiej
 
 
Poniedziałek, 23. 09. 2014
 
Po śniadaniu czas do dyspozycji kierowników grup i opiekunów.
Pożegnanie uczestników przez gospodarzy.
Wyjazdy uczestników festiwalu do Polski.
 
 
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie !