Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia

KONKURS PIOSENKI EUROPEJSKIEJ -  MONACHIUM 2017

 Fina?? 15.09.2017

 

"Ma??e Beciaki - Suwa??ki

  "Bal u Arlekina" z rep. zespo??u Filipinki.

S??owa: W??odzimierz Patuszy??ski, muzyka Jan Janikowski (po niemiecku).

Karina Wolanin - Monachium.

 "Drzwi do kariery" z rep. "Wygraj sukces".

Muzyka: Marek Zborowski-Weychman, S??owa: Marek Sochacki ( po polsku)

Bartek Peszuk - Bia??a Podlaska

"Brunetki - Blondynki" z rep. Jana Kiepury

S??owa: M. Halicz, muzyka: R. Stolz (po polsku)

Trio wokalne "ASMki" - Warszawa.

 "Crazy" z rep. Gnarls Barkley

S??/muz: Brian Burton, Thomas Callaway, Gian Franco Reverberi, Gian Piero Reverberi. ( po angielsku)

Kasia Dallak - Monachium

"Najtrudniejszy pierwszy krok" z rep. Anny Jantar.

Muzyka: Jaros??aw Kukulski,

S??owa: U. Scis??owski, Muzyka: L.Konopi??ski ( po niemiecku i po polsku).

Alicja Szempli??ska - Ciechanów

 "Try it on my own"- z rep. Whitney Houston.

Autorzy: Babyface ,Nathan Walton, Jason Edmonts, Aleese Simmons, Carole Bayer Sager ( po angielsku)

Wiktoria Pa??asz - Choszczno

"Atemlos durch die Nacht" z rep. Helene Fischer.

Autor Kristina Bach ( po niemiecku)

Krystian Kubowicz - Krakow

Purple rain z repertuaru Prince

 

Komisja Jurorów:

dr El??­bieta Za­wadzka – etnograf i pe­dagog, kawaler Orderu U??miechu, promotorka polskiej kul­tury w Niemczech, kie­rownik ar­ty­styczny i organizacyjny fe­sti­walu ”Razem we Wspólnej Europie”.

 
Marek Zborowski - Weychman– dyrektor Szko??y Podstawowej i kierownik Studia Piosenki "Beciaki" w Suwa??kach. Instruktor ??piewu, kompozytor piosenek dla dzieci z  których kilka sta??o si─? wielkimi przebojami.
 
Karol Janiszek - absolwent Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, nauczyciel muzyki w Szkole Przedmiotów Ojczystych im. Jana Paw??a II w Monachium oraz nauczyciel gry na instrumentach. Hobbystycznie grywa muzyk─? rozrywkow─? na uroczysto??ciach polonijnych.
 
Prof. Leszek ??─?d??o - Silnie zwi─?zany z Krakowem saksofonista i kompozytor jazzowy polskiego pochodzenia na sta??e mieszkaj─?cy w Niemczech. Jego dorobek muzyczny to ponad 80 p??yt, liczne koncerty, nagrania radiowe, telewizyjne i filmowe. W 2017 roku otrzyma?? statuetk─? „Jazzowego Oscara” za ca??okszta??t dzia??alno??ci.