Polish Deutsh Kontakt z Festival Polonia

Marta Florek

Pochodzi z Limanowej. Absolwentka wydziału wokalistyki Jazzowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Jako 12-latka otrzymała Nagrodę Specjalną za talent i indywidualność. Laureatka popularnego programu „Szansa na sukces” (TVP 2), występowała także w programie „HIT GENERATOR”. Zdobyła wiele głównych nagród na polskich i międzynarodowych festiwalach piosenki, między innymi:
- II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu „Pop Music Discovery” w Bułgarii.
- I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Litewskiej ,
- Grand Prix dla najlepszego wokalisty, I miejsce za piosenkę i Nagrodę Rozgłośni Radiowych na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki „Universong” w Hiszpanii.
Podczas Ogólnopolskiego Spotkania Młodzieży z Papieżem Benedyktem XVI na krakowskich Błoniach zaśpiewała solo dla 600 tysięcy osób.
Piosenka pt. „Szukam”, którą nagrała z raperem Owalem znalazła się w finale „Sopot Festiwal 2007”. Z powodzeniem występuje na deskach śląskich teatrów muzycznych. Otrzymała nominację do nagrody „Złota Maska” za rolę Sharpay Evans („HSM”) i rolę Nancy (w musicalu „Oliver”).

W 2011 roku zaśpiewała jako gość na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu na koncercie poświęconym twórczości Ewy Demarczyk.

Fot. Piotr Brodziński

 

Zespół taneczny „Mak”

Zespół działa przy Młodzieżowym Domu Kultury nr w Zabrzu, gdzie cieszy się wielka popularnością. Młodzi tancerze są wielokrotnymi laureatami głównych nagród polskich i międzynarodowych konkursów tanecznych. Ostatnie osiągnięcia to: I Miejsce na Ogólnopolskich Spotkaniach Tanecznych „Spontan 2011” w Warszawie , nagroda Grand Prix Ogólnopolskich Konfrontacji Tanecznych oraz dwie nagrody prestiżowego festiwalu „Orfeusz w Italii” we Włoszech: Nagroda Grand Prix w kategorii zespołów tanecznych i nagroda dla kierownika za oryginalną choreografię.

Założycielem, kierownikiem i choreografem zespołu jest Małgorzata Makowska - absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu i Wydziału Animacji Społeczno  Kulturalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

W repertuarze zespołu „Mak” znajdują się krótkie obrazki taneczne oraz spektakle tańca współczesnego, stanowiące połączenie tańca, muzyki, jazzu i teatru. Jeden z takich spektakli zespół prezentował w Teatrze Nowym w Zabrzu podczas konferencji Europejskiego Projektu Edukacyjnego.

 

Jakub Dwornicki

Młody muzyk z Gdyni, mieszkający i studiujący obecnie w Monachium. Gra na gitarze, śpiewa oraz komponuje własne utwory.

Jego muzyka to mieszanka ciężkiego rocka, charakterystycznego dla amerykańskiej sceny muzycznej lat dziewięćdziesiątych oraz rocka progresywnego, z dużą dawką elementów balladowych i mocnym melodycznym śpiewem.

Jakub występuje z zespołem JD, w formie rockowego trio oraz jako artysta solowy z gitarą akustyczną w formacie singer-songwriter (piosenki autorskiej) i w tym właśnie wymiarze zaprezentuje się na festiwalu.

 

 

Renata Morning

Wokalistka z Berlina, eksperymentująca i poszukująca swojego miejsca pomiędzy gatunkami muzycznymi od rocka, jazzu do muzyki klasycznej. Ma na swoim koncie występy dla Radia Jazz, udział w koncertach WOŚP, sztukę teatralną dla dzieci (na podstawie własnego opowiadania pt. „Das Zauberland“). Dodatkowo pracuje jako

modelka. Zdobywczyni nagrody Grand Prix na Festiwalu Dzieci i Młodzieży - Monachium 2010. Od niedawna próbuje swoich sił jako solistka. Wcześniej śpiewała w chórkach m. innymi u Maryli Rodowicz, Ryszarda Rynkowskiego i Macka Molędy. Z zespołem Roberta Chojnackiego wystąpiła w programie -„ Muzyczny Alfabet Jerzego Gruzy“.

Na co dzień pracuje z dziećmi przekazując im świat dźwięków, kolorów i języka... Jest także autorką wielu bajek dla dzieci.

 

 

Klaudia Drożdżyk

Laureatka wielu krajowych i międzynarodowych festiwali piosenki. Wielokrotnie nominowana do reprezentowania Polski na festiwalach zagranicznych (w Bułgarii, Włoszech, Francji, Niemczech, Ukrainie i Danii.) Stypendystka Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Burmistrza Miasta Parczew i Starosty parczewskiego. Śpiewa od 7 roku życia. Skończyła Prywatną Szkołę Muzyczną I st. w Parczewie, w klasie saksofonu. Bierze udział we wszelkiego rodzaju warsztatach wokalno-artystycznych. Obecnie kształci się w Szkole Muzyki Rozrywkowej i Jazzu II stopnia w Lublinie, pod okiem p. Joanny Mani.

Tegoroczne osiągnięcia to: Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

GRAND PRIX Ogólnopolskiego Festiwalu "Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka",

GRAND PRIX Ogólnopolskiego Festiwali Piosenki "Wesoła Pięciolinia" 2011

I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki i Tańca "Intershow 2011",

I miejsce w Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Śpiewający Słowik" 2011

I miejsce w Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej "Okuninka"2011.

 

Oliver Szykulski z Würzburga

Oliver swoje pierwsze lekcje gry na skrzypcach zaczął pobierać w wieku 5 lat. Kiedy miał 8 lat rozpoczął studia dla utalentowanych dzieci w Wyższej Szkole Muzycznej w Würzburgu pod kierunkiem profesorów: Konrada von der Goltz, Grigory Zhislin, Michaela Szykulskiego i Herwiga Zacka. Młody skrzypek ma na swoim koncie liczne główne nagrody. Tylko w roku 2011 otrzymał wiele Pierwszych Nagród na Międzynarodowych Konkursach Skrzypcowych, np. na Konkursie Skrzypcowym Heinrich Wilhelm Ernst we Wrocławiu, Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym „Zell an der Pram” w Austrii. Brał także udział w wielu koncertach na terenie Europy koncertując, jako solista z najlepszymi orkiestrami międzynarodowymi. Towarzyszyli mu między innymi Filharmonicy kaliningradzcy, Filharmonicy wrocławscy, Filharmonicy norymberscy. Swój talent doskonalił na kursach Mistrzów prowadzonych przez Igora Igora Iistrakh, Tibora Varga i Wiktora Pikaizena.

 

"Cichy Wilk"

Cichy Wilk – duet wokalistki Małgorzaty Żurańskiej-Wilkowskiej i pianisty Marcina Cichego. Studenci Wydziału Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy połączyli swoje siły proponując słuchaczom zróżnicowany repertuar, na który składają się piosenka aktorska i kabaretowa, poezja śpiewana i piosenka Retro. Młodzi muzycy biorą udział w wielu konkursach i festiwalach ogólnopolskich zdobywając nagrody. Uczestniczą w koncertach i wydarzeniach artystycznych organizowanych w kraju i za granicą. Aktualnie pracują nad autorskim materiałem na wspólną płytę.

 

Lilianne Wolf z Osnabrück

Lilianne urodziła się w Georgsmerienhütte, obecnie ma 13 lat. Od najmłodszych lat interesuje się muzyką, tańcem i sportem. Obecnie rozwija swój talent pod okiem polonijnej wokalistki i instruktorki śpiewu - Lidii Bednarz. 

Lilianne jest dwukrotną laureatką głównej nagrody Polonijnego Konkursu Piosenki, organizowanego w ramach festiwalu Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej „Razem we Wspólnej Europie“. W 2011 roku zdobyła nagrodę Grand Prix tego konkursu.

Wiele razy występowała na prestiżowych koncertach organizowanych na terenie Niemiec i Polski, między innymi: na konkursie „Karaoke Contest” w Osnabrück, na którym zdobyła I Miejsce, na konkursie „Śpiewać Niemena”, w Oberhausen, gdzie otrzymała nagrodę specjalną dwutygodnika ”Samo Życie” oraz na konkursie „Kids Vision Song Contest 2011“, w ramach imprez towarzyszących Konkursowi Eurowizji w Düsseldorfie, zdobywając III Miejsce. Na zaproszenie Stowarzyszenia ’Polonia”, wzięła udział w uroczystym koncercie w Berlinie z okazji 20. Rocznicy podpisania Traktatu Polsko-Niemieckiego. W 2011 roku zajęła wysoko punktowane III Miejsce w programie telewizji RTL2 „Wer wird Deutschlands Bester Sänger?“. Jej ostatnie sukcesy to zakwalifikowanie się do półfinału programu Telewizji ORF ”Kiddy Contest 2011”.( Znalazła się w grupie 20 wokalistów wybranych spośród 3.000 kandydatów).

 

Jan Niedringhaus

Jan ma 11 lat. Uro­dził się w Mo­na­chium, obecnie mieszka wraz z ro­dzi­cami w Er­dingu. Od naj­młod­szych lat in­te­re­suje się mu­zyką. W wieku czte­rech lat za­czął po­bierać lekcje skrzy­piec a w wieku sze­ściu lat for­te­pianu. W 2005 roku zdobył na­grodę pu­blicz­ności na Fe­sti­walu Pio­senki Dzie­cięcej. W wieku 7 lat zo­stał przy­jęty do chóru dzie­cię­cego Opery Ba­war­skiej i Te­atru Na­ro­do­wego w Mo­na­chium. Śpiewa także w mo­na­chij­skim Prin­zre­gen­ten­the­ater i Cu­vil­lies The­ater. Jan brał udział w wielu kon­cer­tach i przed­sta­wie­niach mu­zycz­nych, na któ­rych śpiewał lub grał na skrzyp­cach. Jest lau­re­atem pierw­szego miejsca w klasie skrzy­piec re­gio­nal­nego kon­kursu ”Ju­gend mu­si­ziert” Mo­na­chium 2010. Poza mu­zyką kla­syczną, jak więk­szość chłopców w jego wieku, in­te­re­suje się piłką nożną, jazdą konna i grami komputerowymi. W 2011 roku zdobył nagrodę Grand Prix na Festiwalu Piosenki Polskiej Monachium 2011.

 

 

 

 

Magda Ida Kozakiewicz

Magda Ida Kozakiewicz naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w wieku 7 lat. W 2006 roku rozpoczęła naukę w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie. W 2009 roku zdobyła III miejsce w konkursie "Skrzypce dla najlepszych" w Szczecinie. W 2010 r. zajęła II miejsce na Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym w Zell an der Pram, w Austrii. Po otrzymaniu dyplomu polskiej uczelni rozpoczęła naukę Wyższej Szkole Muzycznej w Würzburgu, w klasie prof. Michała Szykulskiego. Przez wszystkie lata swojej edukacji brała udział w wielu kursach skrzypcowych, pracując z wieloma wybitnymi profesorami, między innymi: prof. Wandą Wiłkomirską, prof. Grigori Zhislin, prof. Krzysztofem Węgrzynem, prof. Bartoszem Bryłą, prof. Janem Staniendą i prof. Magdaleną Szczepanowską.

 

Moderacja: Aleksandra Zahn i Fabian Fejdasz

 

Aleksandra Zahn z Monachium

 

Aleksandra urodziła się w Monachium. Obecnie jest studentką II roku prawa na Uniwersytecie w Monachium. Jej Mama pochodzi z Polski, dlatego jako dziecko przez wiele lat uczęszczała do Szkoły Polskiej przy PMK w Monachium.

Aleksandra bardzo wcześnie rozpoczęła swoją edukację artystyczną. Mając 5-lat pobierała lekcje gry na fortepianie a następnie lekcje gry na flecie. Przez wiele lat grała w szkolnej orkiestrze. Swoje pierwsze doświadczenia sceniczne jako moderatorka zdobywała na koncertach dziecięcych i szkolnych. Dwukrotnie moderowała koncerty młodych muzyków w monachijskiej Filharmonii Gasteig. Występy u boku profesjonalnych artystów i filharmoników sprawiły jej wielką satysfakcję i były okazją do doskonalenia własnego talentu. Jej pasją jest tenis. W okresie letnim każdą wolną chwilę spędza na placu tenisowym. Podróżując po całym świecie od Nowej Zelandii poprzez Australię i Amerykę regularnie odwiedza swoich krewnych w Polsce. 

 

 

 

Fabian Fejdasz z Zabrza

 

Fabian jest tegorocznym absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Zabrzu. Jego główną pasją jest taniec i sztuka aktorska. Tańczy od 12 roku życia. Swoje zamiłowania chce kontynuować w Wyższej Szkole Teatralnej ze specjalizacją tancerz-aktor. Oprócz tańca lubi zajmować się gotowaniem i wszystkim, co jest z tym związane, gdyż - jak sam mówi - towarzyszą temu niezwykłe doznania takie jak poznawanie zapachu i smaku. >